O portalu

Wydawcą portalu mojeprawo.io jest Fundacja ePaństwo - niezależna organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju demokracji w Polsce.

Kontakt z redakcją:

E-mail: biuro@epf.org.pl
Telefon: (22) 40 74 204

O portalu:

mojeprawo.io jest częścią zestawu aplikacji dających łatwy dostęp do danych publicznych. Pozostałe nasze portale:

  • archiwum.io - Archiwum poprzednich wersji stron internetowych polskich władz i urzędów państwowych.
  • rejestr.io - Zbiory danych różnych rejestrów publicznych, m.in. KRS, zamówień publicznych, baz naukowych, raportów NIK, IPN.
  • sejmometr.pl - Informacje o składzie i pracach Sejmu.

Planujemy udostępnienie kodu źródłowego portalu w postaci OpenSource.

Wykorzystywanie danych:

Fundacja ePaństwo stara się strukturalizować, wzbogacać oraz łączyć informacje, które pozyskuje w ramach ponownego wykorzystywania informacji z sektora publicznego. W takim przypadku może powstać chroniony prawem autorskim utwór. Starania Fundacji dotyczace strukturalizacji danych mogą też powodować, że korzystający z naszych portali będą korzystali z bazy danych, o której mowa w ustawie o ochronie baz danych. Fundacja ePaństwo niniejszym udziela "wolnej licencji" na udostępniane w ramach portalu mojeprawo.io utwory i bazy danych, do których przysługują jej autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne, a jedynym warunkiem takiej licencji - w przypadku tworzenia aplikacji wykorzystujących dane udostępniane przez Fundację - jest umieszczenie informacji o pochodzeniu danych wraz z linkiem do serwisu mojeprawo.io.